Petar Boljević, dr. med.
Dr.med. Petar-Vuk Boljević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Po završenom pripravničkom stažu i položenom stručnom ispitu upisuje znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo. Stručni tečaj medicinske akupunkture Hrvatskog društva za akupunkturu pri Hrvatskoj liječničkoj komori te stručnu praksu u Ambulanti za liječenje boli u KB Sveti Duh pohađa i završava 2009. i 2010. godine te stiče zvanje liječnika - akupunkturologa. Temeljeno na vlastitim pozitivnim iskustvima u liječenju akupunkturom bavi se uz svakodnevni posao i promicanjem medicinske akupunkture kao ravnopravne i znanstveno priznate metode liječenja u svim područjima propisanim od strane Svjetske zdravstvene organizacije te je tako i autor više objavljenih članaka s tog područja.


Iglice čudotvornih moći (1. dio)
Iglice čudotvornih moći (2. dio)
Porod bez jakih bolova