Tko smije provoditi liječenje akupunkturom?

Budući da je riječ o invazivnoj metodi, akupunktura se tretira kao mali kirurški zahvat i stoga je smiju primjenjivati samo liječnici.

Hrvatsko društvo za akupunkturu ograđuje se od primjene akupunkture u smislu duhovne, filozofske ili energetske medicine, te smatra da akupunkturu u Hrvatskoj mogu raditi samo liječnici sa licencom Hrvatske liječničke komore.