Koje su tehnike liječenja akupunkturom?

U svakom ciklusu liječenja akupunkturom pristup svakom pacijentu strogo je individualan, a liječenje se provodi u ciklusima.

Prva je zadaća akupunkturologa dobro pregledati pacijenta, uzeti detaljnu anamnezu i proučiti dotadašnju medicinsku dokumentaciju, zatim odabrati koji će se akupunkturni kanal i kojom kombinacijom točaka aktivirati, odrediti koliko će trebati tretmana te nakon poboljšanja odlučiti kada se tretman treba ponoviti.

Igle se postavljaju na dubinu od 0.5 do 8 cm, ovisno o lokaciji, a pojedini tretman traje od 15 do 30 minuta. Danas su u upotrebi jednokratne tanke igle od nehrđajućeg čelika.

  • Dodatne metode stimulacije akupunkturnih točaka su:
    termopunktura ili moksibustija - primjena užarenog suhog lišća mokse (divlji pelin) na vrh akupunkturne igle iz kojeg se toplina emitira na pojedine dijelove i točke ljudskog tijela;
    elektroakupunktura - dubinska elektrostimulacija kroz uvedene igle;
    laser-akupunktura - bazira se na djelovanju laserskog svjetla. To je aseptična, neinvazivna i potpuno bezbolna metoda a za vrijeme tretmana terapeut se potpuno posvećuje jednom
    pacijentu.