Koje su prednosti liječenja akupunkturom?
  • • trenutno smanjenje boli odnosno poboljšanje stanja
  • • smanjenje ili potpuno ukidanje medikamentozne terapije
  • • individualan pristup pacijentu i izravna komunikacija liječnika
  • i pacijenta za vrijeme trajanja tretmana i cjelokupnog liječenja
  • • vrlo rijetke i bezopasne komplikacije kod liječenja
  • • vrlo rijetke i bezopasne nuspojave
  • • mogućnost liječenja u ciklusima, do potpunog izlječenja
  • • stimulacija imunosnog sustava
  • • pozitivni psihološki učinci
  • • ekonomičnost